Puun ekologisuus

Puun ekologisuus, terveyshyödyt ja sen uusiutuvuus rakennusmateriaalina on lisännyt siihen kohdistuvaa kiinnostusta huimasti lähivuosina. Lisäksi puun etuna on sen kotimaisuus ja monipuolisuus.

Suomen metsävarat ovat niin valtavat, että metsissä kasvaa jatkuvasti enemmän puita kuin niitä käytetään. Tämä yhdistettynä puun kykyyn sitoa hiilidioksidia kasvaessaan takaa sen, että puu rakennusmateriaalina hillitsee ilmastonmuutosta huomattavasti tehokkaammin kuin betoni tai hiili. Yhteistyökumppanimme HOISKO CLT:n käyttämä kotimainen havupuu on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä. PEFC-sertifioinnin vaatimukset kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. PEFC-sertifiointi tarjoaa myös mahdollisuuden puuraaka-aineen alkuperän seuraamiseen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen.

Puun suurin etu kilpaileviin rakennusmateriaaleihin on kuitenkin sen kierrätettävyys. Rakennusala on jatkuvasti kasvava ala joka kuluttaa raaka-aineita enemmän kuin mikään muu teollisuuden ala. Puun uusiutuvuuden ja sen kierrätettävyyden ansiosta hukkaa syntyy minimaalisen vähän muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Myös puun tuotannossa syntyvät sivutuotteet kuten esimerkiksi sahanpuru pystytään hyödyntämään täysin.

HOISKO-CLT:n M1-merkintä takaa, että HOISKO-CLT:stä tehdyssä rakennuksessa on hyvä sisäilmasto, jonka muodostuminen on edellyttänyt sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa.