All form fields are required.

Vesivahinkokorjaukset

Vesivahingon yllättäessä hoidamme kuivauksen, kosteuskartoituksen ja korjaustyöt yhteistyökumppaniemme kanssa sujuvasti kokonaispalveluna.

Toimenpiteet vesivahingon sattuessa:

  • jos kyseessä on vesijohtovuoto, sulje pääsulku tai sulkuventtiili ja ota yhteys lvi-liikkeeseen
  • rajoita vesivahinkoa omin keinoin, esim. poistamalla irtovettä
  • ota yhteyttä vahinkopäivystykseen, päivystyskäynnillä poistetaan pintavesi, avataan tarvittaessa pintarakenteita ja asennetaan tilakuivaus
  • taloyhtiömuotoisessa kiinteistössä ota viipymättä yhteys isännöitsijään ja kiinteistönhuoltoliikkeeseen
  • tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja sovi vahingon tarkastamisesta

Vahinkokartoitus

Usein vakuutusyhtiö ohjaa vesivahingon selvitystyön asiantuntijayritykselle. Kosteuskartoituksessa selvitetään vahingon laajuus ja syy sekä tehdään tarvittaessa laboratoriomittauksia rakenteista otetuille näytteille. Kartoituksen perusteella laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan vakuutusyhtiölle sekä tilaajalle.

Kuivaus

Kastuneet rakenteet kuivataan koneellisesti ennen korjaustöitä. Kuivausmenetelmä valitaan aina kohteen perusteella. Rakenteiden kuivaus lopetetaan kun kosteusmittaukset osoittavat rakenteen kuivuneen materiaalille ominaiseen kosteustasoon. Kuivauksen päätyttyä tilaajalle toimitetaan kosteusmittauspöytäkirja sekä sähkönkulutusarvio kuivauksesta.

Korjausrakentaminen

Korjaustöistä pyydetään tarjoukset ja ne arvioidaan. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja tai kiinteistön omistaja tekee tilauksen korjaustyöstä työn suorittavalle yritykselle. Korjaus- ja purkutöitä ennen korjattava kohde alipaineistetaan sekä tehdään tarvittavat suojaukset epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi.

Jos kyseessä on suurempi vahinko, eikä asunnossa voi korjaustöiden tai kuivauksen aikana asua, meidän kauttamme voit halutessasi vuokrata kalustetun tilapäisasunnon korjaustöiden ajaksi.

Vakuutuksenottajalla on myös mahdollisuus saada korvausta tilapäisasunnon kustannuksista vakuutusyhtiöltään, tämä tulee kuitenkin selvittää etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Dokumentoimme korjaustyön eri vaiheita ja luovutamme kohteen valmistuttua toimeksiantajalle valokuvallisen raportin korjaustyöstä.

 

Jaa |

Päivitetty: 10.09.2012