All form fields are required.

Ohjeita vakuutusten suhteen

Vakuutusyhtiön kanssa tulee vahingon sattuessa sopia menettelytavoista mahdollisimman pian.

Vahinkotapauksissa vaurion syy ratkaisee korvausvastuun ja -laajuuden. Älä ryhdy remonttiin ennen kuin vakuutusyhtiö on selvittänyt asian, äläkä heitä vahingoittuneita tavaroita pois ennen niiden tarkastamista. Tärveltyneestä irtaimistosta voit ottaa valokuvia vakuutusyhtiötä varten.


Pääsääntö vesivahingoissa on, että taloyhtiöiden kiinteistövakuutus kattaa talon rakenteet ja kotivakuutus asunnon irtaimiston. Äkilliset ja arvaamattomat vahingot yleensä korvataan, rakennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja yleensä ei. Jos kerrostalossa hajoaa putki, kiinteistövakuutuksesta korvataan rakennuksen korjaus- ja kuivauskuluja.


Suuremmissa vahingoissa vakuutuksenottaja saattaa joutua korjaustöiden ajaksi hankkimaan tilapäisasunnon. Tilapäisasunnon vuokraan ja muuttokuluihin on mahdollisuus saada vakuutusyhtiön korvausta, tämä kannattaa kuitenkin selvittää vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.


Vahingosta aiheutuneiden kulujen korvattavuudesta tulee aina keskustella vakuutusyhtiön edustajan kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista. Kaikki vahingosta johtuvat kulukuitit on syytä säilyttää vakuutusyhtiölle esitettäväksi, jotta niille voidaan hakea korvausta.

 

Jaa |

Päivitetty: 19.04.2012