All form fields are required.

Arkkitehtisuunnittelu

Reino Vester, arkkitehti SAFA

Suunnitteluprosessi ja arvopohja:

  • toiminnallinen selkeys
  • kestävyys sekä ekologisesti että rakennusteknisesti
  • esteettömyys huomioiden
  • tiivis yhteistyö muiden suunnittelijoiden, kuten rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden kanssa tehostaa suunnitteluprosessia sekä varmistaa onnistuneen lopputuloksen
  • tilaajan tarpeet sekä ympäristön ja yhteiskunnan vaatimukset huomioiden
  • toiminnallisen, teknisen, taiteellisen ja taloudellisen puolen yhdistäminen arkkitehtoniseksi ratkaisuksi
  • turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden
  • hankesuunnittelun tavoitteiden toteuttaminen
  • 3D-visualisointi, Archicad 15
  • talon 3D-mallien maisemaupotukset

Arkkitehdin toimenkuva


Suunnitteluvaihe on monessa mielessä ratkaisevan tärkeä: silloin lyödään lukkoon 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Lisäksi rakennuksen tulevat käyttökustannukset ja toimivuus määräytyvät suunnitteluvaiheessa.


”Arkkitehdin tehtävä hankkeessa on tuottaa maa-alueen, korttelin, rakennuksen tai rakennuksen osan suunnittelun perusratkaisu, joka on tavoitteiden mukainen. Ratkaisu sisältää toiminnallisen ja tilasuunnittelun sekä sen arvion rakennettavuudesta, sekä juridiselta että tekniseltä kannalta. Arkkitehdin vastuulla on suunnitella kohteesta toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus, ja pitää samalla huoli siitä, että kohde rakennetaan lakien ja asetusten mukaan.”

 

Jaa |

Päivitetty: 19.04.2012